TR | EN
Kök Hücre Bölge Toplantıları-IV Sempozyumu
9.01.2019

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Fakültesi Hücresel Tedavi ve Kök Hücre Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESTEM) ve Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Derneği tarafından 12 Şubat 2019 tarihinde, Tıp Fakültesi Prof. Dr. Necla Özdemir Konferans Salonunda, “Kök Hücre Bölge Toplantıları IV” adıyla bir Sempozyum düzenlenecektir.

Tıptaki gelişmeler sayesinde insan ömrünün uzaması mümkün olmasına rağmen ekonomik sıkıntılar, iklim değişikliği ve çevre kirliliği gibi önceden kestirilemeyen sorunlar, hastalık oranlarını arttırmaktadır. Tedavisi mümkün olmayan hastalıklarda gündeme gelen hücresel tedavinin temelini; kök hücre, immün (bağışıklık) sistem hücreleri, somatik hücreler ve doku mühendisliği ürünleri oluşturmaktadır. Hücresel tedavilerin üretilmesi ve uygulanması için dünya çapında geliştirilen yeni teknolojiler, yapılan yatırımlar ve birçok farklı tipteki klinik araştırmalar, hücresel tedavilerin düşünülenden çok daha üstün ve etkili olabileceğini işaret etmektedir. Yakın gelecekte kanser tedavisi başta olmak üzere henüz sebebi ve çözümü bulunamayan pek çok hastalığın tedavisinde “genetiği değiştirilmiş hücrelerle uygulanan kişiye özgü tedaviler” konuşulacak ve gerçekten bu alanda önemli gelişmelerin olacağı beklenmektedir. Günümüzde farklı modifikasyonlar ile yeni tedavi ürünlerinin geliştirilmesi üzerine yoğun çalışmalar devam etmektedir. Tıptaki gelişmeler ve ileri teknolojiler sayesinde çeşitli hastalıkların tedavi stratejileri yeni bir boyut kazanmaktadır. Bu nedenle günümüzün modern hekimleri, bu tedavileri kullanırken etik sınırları tayin edebilen ve aynı zamanda bu teknolojiyi çok iyi kullanabilen hekimlerdir. Bu sempozyumda kök hücre ve diğer hücresel tedavilerdeki son gelişmelerin, ülkemizde Sağlık Bakanlığı izniyle hastalarda uygulanan klinik tedaviler ile birlikte sunulacaktır.

Sempozyuma, Türkiye’de Sağlık Bakanlığı izniyle hastalara kök hücre tedavileri uygulayan; son olarak Amerikan Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Derneği’nden “Kan ve Kök Hücreden Yapay Deri Üretimi” projesiyle “En İyi Deneysel Araştırma” ve GQ Dergisinin “Men of the Year Bilim ödüllerini alan; ülkemizin ilk Kök Hücre Anabilim Dalını kuran ve halen uluslararası akademik araştırma ve tedavi çalışmalarına devam etmekte olan pek çok değerli bilim insanları davet edilmiştir. Sempozyumda kök hücre ve diğer hücresel tedavilerdeki son gelişmelerin, ülkemizde Sağlık Bakanlığı izniyle gerçekleştirilen hastalarda uygulanan klinik tedavilerle ile birlikte kanser tedavisinde yerli moleküllerin gelişimi, doku mühendisliği ve ilaç gelişiminde güncel yaklaşımların; yaşam bilimleri ve tıp alanında akademisyen, araştırmacı ve öğrencilere sunumu ve paylaşımı amaçlanmaktadır.

Sizleri, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hücresel Tedavi ve Kök Hücre Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESTEM) ile Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Derneği tarafından düzenlenen bu sempozyuma bekliyoruz.

 

Sempozyum Düzenleme Kurulu:

Prof. Dr. Ali Arslantaş - ESOGÜ Rektör Yardımcısı, Tıp Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Tunç Akkoç - MÜ, Çocuk Allerji, İmmünoloji BD, KHTD Başkanı

Prof. Dr. Gökhan Adaş - SBÜ, Genel Cerrahi AD, Sempozyum Eşbaşkanı

Doç. Dr. Ayla Eker Sarıboyacı - ESOGÜ, ESTEM Müdürü, Sempozyum Eşbaşkanı

Dr. Öğr. Üyesi Onur Uysal - ESOGÜ, ESTEM Müdür Yardımcısı, Sempozyum Sekreteri