TR | EN
ESTEM YÖNETİM

ESTEM MÜDÜRÜ

Doç. Dr. Ayla EKER SARIBOYACI

 

ESTEM MÜDÜR YARDIMCISI

Dr.Öğr.Üyesi  Onur UYSAL 

YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Baran Tokar (Tıp Fak. Pediatrik Cerrahi AD)

Prof. Dr. Nusret Köse (Tıp Fak. Ortopedi ve Travmatoloji AD)

Prof. Dr. Aydan Köse (Tıp Fak. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi AD)

Prof. Dr. Selda Deliorman Kabadere (Tıp Fak. Fizyoloji AD)

Prof. Dr. Eren Gündüz (Tıp Fak. Hematoloji BD)

Prof. Dr. Pınar Öztopçu Vatan (Fen Ed. Fak. Biyoloji Bölümü)

Prof. Dr. Ulukan İnan (Tıp Fak. Ortopedi ve Travmatoloji AD)

Doç. Dr. Ayla Eker Sarıboyacı (SBE Kök Hücre AD)

Dr. Öğr. Üyesi Onur Uysal (SBE Kök Hücre AD)

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Avcı (Müh. Mim. Fak. Metalurji ve Malzeme Müh. AD)

Dr. Öğr. Üyesi Sibel Güneş (SBE Kök Hücre AD)

Öğr. Gör. Dr. Tuğba Semerci Sevimli (SBE Kök Hücre AD)