TR | EN
Küçük hücreli olmayan akciğer kanser hücresi-kökenli KKH'lerinde miRNA 200 ailesi ekspresyon...

Küçük hücreli olmayan akciğer kanser hücresi-kökenli kanser kök hücrelerinde miRNA 200 ailesi ekspresyon profilinin incelenmesi.

PROJELER