TR | EN
PROJELER

TÜBİTAK 1001: İntra-artikülar olarak enjekte edilen sinoviyal kök hücre kökenli eksozomların sıçan parsiyal menisküs defekti rejenerasyonuna etkisi.

TÜBİTAK 3001: Makrofaj Fenotipinin Mezenkimal Kök Hücrelerin Immünomodülatuvar Etkileri Üzerindeki Rolleri

TÜBİTAK 1002: Sinoviyal Sıvı Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücre (SS-MKH) ve Sinoviyal Sıvı Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücre Eksozomlarında Mir-155 Ekspresyonunun Kondrogenez Sürecine Etkisi.

ESOGÜ-BAP E: İnsan amniyotik sıvı kökenli multipotent mezenkimal kök hücrelerin (İAS-MKH) izolasyonu, karakterizasyonu, farklılaşma potansiyeli ve dondurularak saklanması.

ESOGU BAP C1: Sıçan parsiyal menisküs defekti sonrasında gelişen erken osteoartritin rejenerasyonuna intra-artikülar olarak enjekte edilen sinoviyal kök hücre kökenli eksozomların etkisi.

ESOGÜ BAP D:  Fibronektin ve laminin kaplanmış yüzeylerin insan adipoz doku kökenli mezenkimal kök hücrelerinde yara iyileşme kapasitesinde etkisi.

ESOGÜ BAP D:Tavşan sinoviyal sıvı kökenli mezenkimal kök hücrelerin immünsupresif etkisi.

ESOGÜ BAP D: İnsan amniyotik sıvı kökenli mezenkimal kök hücrelerin immünregülatuvar özelliklerinin araştırılması.

ESOGÜ BAP D: İnsan Kemik İliği Kökenli Mezenkimal Kök Hücrelerin Pankreatik Progenitör Hücrelere Farklılaşması.

ESOGÜ BAP B1: İnsan Adipoz Doku Kökenli Mezenkimal Kök Hücrelerin (iAD-MKH) Osteojenik Aktivitelerindeki Wnt/β- katenin ve BMP Yolaklarının Rolü.

ESOGÜ BAP B2: Tavşanlarda tam kat eklem kıkırdak yaralanmasının onarımında sinoviyal sıvı kök hücre kökenli eksozomların etkisi.

ESOGÜ BAP B2: Küçük hücreli olmayan akciğer kanser hücresi-kökenli kanser kök hücrelerinde miRNA 200 ailesi ekspresyon profilinin incelenmesi.

ESTEM: İnsan Adipoz Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücrelerdeki (iAD-MKH) Biyokimyasal Mekanizmalar Üzerine Semaforinlerin Rolü.

ESTEM: İnsan Adipoz Doku Kökenli Kök Hücreler ve Hyalüronik Asitin Tavşan Osteartrit Defektine Olan Etkisinin Biyokimyasal Mekanizmalar ve Semaforinler Üzerinden Araştırılması

ESTEM: Tavşanlarda tam kat eklem kıkırdak yaralanmasının onarımında sinoviyal sıvı kök hücre kökenli eksozomların etkisi.

ESTEM: β-Hücre Toleransı ve Programlanmıs Matriksler: Otoimmun Ataklardan Kaçınabilen ve Insülin Salgılayan Yeni Nesil Pankreatik Doku

ESTEM: Radyoterapiye bağlı gelişen kserostominin tedavisinde amifostinin ile insan adipoz doku kökenli mezenkimal kök hücre transplantasyonunun karşılaştırılması.

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği - ESTEM: Geliştirilecek Olan Mikroakışkan Çip İçerisinde Karaciğerin Karakterizasyonu ve İlaç Tarama Uygulamaları ile Kişiselleştirilmiş Tıp Araştırmaları

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği - ESTEM: Kontrollü İlaç Salınımında Nano Sistemler

ESTEM: İnsan kolon kanserinde gen terapisi.

ESTEM: Osteoartrit ve menisküs tedavisi için sinoviyum kök hücrelerinin izolasyonu.

ESTEM: Yaban mersini (Vaccinium mrytillus) ekstraktlarının MCF-7 kanser kök hücrelerinin proliferasyon, invazyon ve migrasyonuna etkisi.

 

PROJELER