TR | EN
PROJELER

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği - ESTEM: Çip İçerisinde Kişiselleştirilmiş İlaç ve Hastalık Modellerinin Geliştirilmesi

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği - ESTEM: Kontrollü İlaç Salınımında Nano Sistemler

TÜBİTAK 1001: Erol Göktürk, Ulukan İnan, Ayla Eker Sarıboyacı, Onur Uysal, Erdal Karaöz: İntra-artikülar olarak enjekte edilen sinoviyal kök hücre kökenli eksozomların sıçan parsiyal menisküs defekti rejenerasyonuna etkisi.

ESOGU BAP C1: Erol Göktürk, Ulukan İnan, Ayla Eker Sarıboyacı, Onur Uysal, Erdal Karaöz: Sıçan parsiyal menisküs defekti sonrasında gelişen erken osteoartritin rejenerasyonuna intra-artikülar olarak enjekte edilen sinoviyal kök hücre kökenli eksozomların etkisi.

ESOGÜ-BAP E: Ayla Eker Sarıboyacı, Onur Uysal, Hikmet Hassa, Fatma Sultan Kılıç, Enver İhtiyar, Kevser Erol, Yunus Aydın. İnsan amniyotik sıvı kökenli multipotent mezenkimal kök hücrelerin (İAS-MKH) izolasyonu, karakterizasyonu, farklılaşma potansiyeli ve dondurularak saklanması.

TÜBİTAK 3001: Küçük hücreli olmayan akciger kanseri (A549/KHDAK) kökenli kanser kök hücrelerinde (Stem-Like NSCLC Cells) miRNA 200 aile profilinin olası rollerinin incelenmesi

TÜBİTAK 1001: İnsan Adipoz Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücrelerdeki (iAD-MKH) Biyokimyasal Mekanizmalar Üzerine Semaforinlerin Rolü

TÜBİTAK 3001: İnsan Adipoz Doku Kökenli Kök Hücreler ve Hyalüronik Asitin Tavşan Osteartrit Defektine Olan Etkisinin Biyokimyasal Mekanizmalar ve Semaforinler Üzerinden Araştırılması

TÜBİTAK 1001: Tavşanlarda tam kat eklem kıkırdak yaralanmasının onarımında sinoviyal sıvı kök hücre kökenli eksozomların etkisi.

TÜBİTAK 1003: ß-Hücre Toleransı ve Programlanmıs Matriksler: Otoimmun Ataklardan Kaçınabilen ve Insülin Salgılayan Yeni Nesil Pankreatik Doku

TÜBİTAK 1001: Radyoterapiye bağlı gelişen kserostominin tedavisinde amifostinin ile insan adipoz doku kökenli mezenkimal kök hücre transplantasyonunun karşılaştırılması

ESOGÜ BAP D: Sibel Güneş, Mehmet Emin Şeker, Şengül Uysal: İnsan Kemik İliği Kökenli Mezenkimal Kök Hücrelerin Pankreatik Progenitör Hücrelere Farklılaşması

ESOGÜ BAP D: Ayla Eker Sarıboyacı, Bahar Demir, Merve Nur Soykan: Fibronektin ve laminin kaplanmış yüzeylerin insan adipoz doku kökenli mezenkimal kök hücrelerinde yara iyileşme kapasitesinde etkisi

ESOGÜ BAP D: Onur Uysal, Şengül Uysal, Kaan Demiroğlu: Tavşan sinoviyal sıvı kökenli mezenkimal kök hücrelerin immünsupresif etkisi 

ESOGÜ BAP D: Tuğba Semerci Sevimli, Ceren Özel, Ahmed Fahim Tokhi: İnsan amniyotik sıvı kökenli mezenkimal kök hücrelerin immünregülatuvar özelliklerinin araştırılması

TÜBİTAK 1001: Hüseyin Avcı, Ayla Eker Sarıboyacı, Onur Uysal, Fatma Doğan Güzel, Ali Akpek, Sibel Güneş, Tuğba Semerci Sevimli: Geliştirilecek Olan Mikroakışkan Çip İçerisinde Karaciğerin Karakterizasyonu ve İlaç Tarama Uygulamaları ile Kişiselleştirilmiş Tıp Araştırmaları​

TÜBİTAK 4004 (Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları): Onur Uysal, Ayla Eker Sarıboyacı, Sibel Güneş, Tuğba Semerci Sevimli, Zeynep Avcı, Hüseyin Avcı, Aygül Cemre Şahin, Merve Nur Soykan, Kaan Demiroğlu: İnsan kolon kanserinde gen terapisi

TÜBİTAK 4004 (Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları): Ayla Eker Sarıboyacı, Onur Uysal, Sibel Güneş, Tuğba Semerci Sevimli, Zeynep Avcı, Hüseyin Avcı, Bahar Demir, Ceren Özel, Aygül Cemre Şahin,  Kaan Demiroğlu: Osteoartrit ve menisküs tedavisi için sinoviyum kök hücrelerinin izolasyonu​

TÜBİTAK 4004 (Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları): Sibel Güneş, Ayla Eker Sarıboyacı, Onur Uysal, Varol Şahintürk, Tuğba Semerci Sevimli,  Sedat Kaçar, Merve Nur Soykan, Çağan Şahintürk: Yaban mersini (Vaccinium mrytillus) ekstraktlarının MCF-7 kanser kök hücrelerinin proliferasyon, invazyon ve migrasyonuna etkisi​