TR | EN
Radyoterapiye bağlı gelişen kserostominin tedavisinde amifostinin ile iAD-MKH...

Radyoterapiye bağlı gelişen kserostominin tedavisinde amifostinin ile insan adipoz doku kökenli mezenkimal kök hücre transplantasyonunun karşılaştırılması.

PROJELER