TR | EN
İMMUNOHİSTOKİMYA VE MİKROSKOBİ BİRİMİ

İMMUNOHİSTOKİMYA VE MİKROSKOBİ LABORATUVARI

Tüm temel ve pre-klinik AR-GE çalışmaları için çeşitli insan veya hayvan organ, doku ve mezenkimal kök hücreler, nöral kök hücreleri, kanser kök hücreleri, çeşitli kanser hücre hatları, sağlıklı doku hücrelerinin tercihen monoklonal antikorlarla immunofloresan ve immunohistokimyasal yöntemler kullanılarak işaretlemeleri ve Hematoksilen & Eozin, Oil Red O, Von Kossa, Alizarin Red gibi histokimyasal boyanmaları bu birimde gerçekleştirilmektedir.

İmmunohistokimyasal, immunofloresans olarak işaretlenmiş veya histokimyasal olarak boyanmış hücre preparatları ya da doku kesitlerinin mikroskobik olarak görüntülenmesi ve incelenmesi de bu birimde gerçekleştirilmektedir.

 

Laboratuvar Yöneticisi

Dr. Öğr. Üyesi Sibel GÜNEŞ

Laboratuvar Personeli

Mol. Bio. Merve Nur SOYKAN