TR | EN
DOKU MÜHENDİSLİĞİ VE KRYOPREZERVASYON BİRİMİ

DOKU MÜHENDİSLİĞİ VE KRYOPREZARVASYON BİRİMİ

Doku mühendisliğinin amacı yeni nesil teknolojik ürünler ile biyolojik materyalleri koordine ederek çeşitli nedenler ile hasarlanmış doku veya organları onarmak ve çeşitli hastalıkların tedavisini sağlamaktır. Bu birimde, yeni nesil sentetik veya doğal kaynaklardan elde edilen polimerler kullanılarak sentezlenen 3 boyutlu ve biyolojik olarak parçalanabilen (biyobozunur) biyomalzemelerin sitotoksisite ve çeşitli doku ve organlardan elde edilen hücreler ile biyouyumlulukları test edilmektedir. Biyomalzemelerin yüzeylerine çeşitli moleküllerin eklenmesi ile adherans ve hareketleri değiştirilmekte ve kontrollü salım sistemleri ve bu sistemlerin çeşitli doku ve hücreler ile etkileşimleri de hem in vitro hem de in vivo olarak araştırılmaktadır.

 

Tüm temel ve pre-klinik AR-GE çalışmaları içi elde edilmiş olan çeşitli insan veya hayvanlardan elde edilen biyopsi dokuları ve bu doku ve organlarından izole edilmiş mezenkimal kök hücreler, nöral kök hücreler, indüklenmiş pluripotent kök hücreler, kanser kök hücreleri, çeşitli kanser hücre hatları, sağlıklı doku hücreler, oosit, sperm ve embriyo, nükleik asit ve proteinlerin uluslararası standartlara uygun şekilde kademeli ve mekanik olarak dondurulup sıvı azot saklanma tankında, -152°C ve -80°C’de dondurularak-saklama işlemleri gerçekleştirilmektedir. Bunun yanı sıra bütün bu hücre ve hücresel ürünlerin arşivlenmesi de bu birimde gerçekleştirilmektedir.

 

Laboratuvar Yöneticisi

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin AVCI

Laboratuvar Personeli

Uzm. Mol. Bio. Ceren ÖZEL