TR | EN
KANSER VE IMMUNOFENOTİPLEME BİRİMİ

KANSER VE IMMUNOFENOTİPLEME BİRİMİ

 

Tüm temel ve pre-klinik AR-GE çalışmaları için çeşitli insan veya hayvan doku ve organlarından izole edilmiş tüm hücrelerin; mezenkimal kök hücrelerin, nöral kök hücrelerin, indüklenmiş pluripotent kök hücrelerin, kanser kök hücrelerin, çeşitli kanser hücre hatlarının, sağlıklı doku hücre hatlarının ve immun sistem hücrelerinin immunofenotipik karakterizasyon analizleri gerçekleştirilmektedir. İmmunofenotipik çalışmalar için Flow sitometri (Akım sitometri) ve ELISA’ (Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay) dan yararlanılmaktadır. Süspanse haldeki hücrelerin, hücre içi veya hücre yüzey belirteçleri veya çeşitli insan/hayvan kaynaklı vücut sıvıları ya da hücre kültür besiyerlerinde bulunan belirteçler; florokrom işaretli tercihen monoklonal antikorlar ile işaretlenerek biyofiziksel ve biyokimyasal olarak flow sitometri ya da ELISA ile immunofenotipik olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca hücrelerin flow sitometri metodları ile immunofenotipik olarak ayrıştırılması ve multiparametresel olarak (Apoptoz, DNA Cycle Test, Mitokondri membran depolarizasyonu vb.) değerlendirilmesi yine bu birimde gerçekleştirilmektedir.

 

Merkezin hücre kültür laboratuvarlarında hastanın tümör dokusundan izole edilmiş kanser hücreleri, tümör dokusunun kendisi, ticari kanser hücre hatları ve bu hücrelerden elde edilen kanser kök hücrelerinin immunofenotipik analizleri bu birimde gerçekleştirilmektedir.

Kanser hücreleri ile çeşitli anti-kanser ilaç denemeleri; sitotoksite, canlılık ve proliferasyon, apototik hücre araştırmaları için ve anti-kanser aşı ve antijen spesifik otoimmun hastalık aşı geliştirme için yapılan tüm temel ve pre-klinik araştırma, geliştirme ve proje çalışmaları gerçekleştirilmekte gerekli olan tüm hücresel analizler bu birimde yapılmaktadır.

 

Laboratuvar Yöneticisi

Uzm. Bio. Zilif DEMİR GÜÇLÜER

Laboratuvar Personeli

Uzm. Bio. İrem YILMAZ BAŞARAN