TR | EN
HAYVAN KÖK HÜCRE BİRİMİ

HAYVAN KÖK HÜCRE BİRİMİ

Kök hücreler çeşitli hayvan doku ve organlarından doğal olarak izole edilebildiği gibi laboratuvar ortamında da yapay olarak üretilebilmektedirler. İzole edildiği organlar başlıca; kemik iliği, yağ dokusu, diş pulpası, sinoviyal sıvı, paratiroid, timüs, plasenta, amniyon sıvısı, göbek bağı, kordon kanı, periodontal ligament, Wharton jeli, deri vb.’dir. Bu birimde, hayvan kökenli doku ve organlardan kök hücreler izole edilmekte, kültüre edilmekte ve çeşitli testlerden geçirilerek “kök hücre” oldukları kanıtlanmak üzere karakterizasyon deneyleri gerçekleştirilmektedir. Bunlar arasında hayvan kaynaklı mezenkimal kök hücreler, nöral kök hücreler, indüklenmiş pluripotent kök hücreler, kanser kök hücreleri, çeşitli kanser hücre hatları, sağlıklı doku hücre hatlarının ve immun sistem hücrelerinin izolasyonu, kültürü ve karakterizasyon çalışmaları yer almaktadır. Ayrıca izolasyon ve karakterizasyonları gerçekleştirilen hayvan kaynaklı hücreler ile yapılan tüm temel ve pre-klinik araştırma, geliştirme ve proje çalışmalarının hücre kültür aşamaları yine bu birimde gerçekleştirilmektedir.

 

Laboratuvar Yöneticisi

Dr. Öğr. Üyesi Onur UYSAL

Laboratuvar Personeli

Uzm. Mol. Bio. Ceren ÖZEL