TR | EN
VİZYON

VİZYON

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı olarak kurulan Kök Hücre Anabilim Dalı yurt içi ve yurt dışı akademik, idari ve endüstriyel kurumlarla oluşturulacak işbirliği yoluyla; bilimsel ve teknolojik gelişime katkıda bulunulması, ülkemizde yeni ilaç molekülü veya tedavi seçeneklerinin araştırılıp geliştirilebilmesi, patent üretiminin desteklenmesi, hücre ve greft bankalarının kurulması, ülkemizdeki hastalara hücre ve hücre ürünleri desteğinin sağlanması, uluslararası klinik araştırmalar yapılması konusunda yetkin bilim insanları ve teknik elemanlar yetiştirmeyi anabilim dalımızın temel görevleri olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda multi-disipliner olarak bilimsel araştırmalar aracılığı ile yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası araştırmacılar yetiştirecek ve ülkenin refah düzeyine kök hücre konusunda önemli katkılar sağlayacaktır.