TR | EN
VİZYON

VİZYON

Yurt içi ve yurt dışı akademik, idari ve endüstriyel kurumlarla oluşturulacak işbirliği yoluyla; bilimsel ve teknolojik gelişime katkıda bulunulması, ülkemizde yeni ilaç molekülü veya tedavi seçeneklerinin araştırılıp geliştirilebilmesi, patent üretiminin desteklenmesi, hücre ve greft bankalarının kurulması, ülkemizdeki hastalara hücre ve hücre ürünleri desteğinin sağlanması, uluslararası klinik araştırmalar yapılması, ileri bilimsel analiz ve tanı hizmetleri ile bilimsel danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, halkın eğitilmesi ve kamuoyu oluşturulması merkezin temel görevleri olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda, konuyla ilgili disiplinlerin bütünleştirildiği bilimsel araştırmalar yapılacak, alt yapı ve işleyiş sürekli geliştirilecek ve ülkemizde yasal olarak izin verilen ölçülerde hastaların tedavisi amacıyla kullanılmak üzere hücreler üretilecektir. Araştırmalarda temel odak; GMP koşullarında hücresel işleyişin ve davranışın daha iyi anlaşılması ve hastalıkların tedavi edilmesi olacaktır. Bu sayede tüm faz çalışmaları ve nadir hastalıklar konusunda önemli katkılar sağlanacaktır.