TR | EN
MİSYON

MİSYON

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olmak üzere kurulan merkezde yurt içi ve yurt dışı akademik, idari ve endüstriyel kurumlarla işbirliği yoluyla; bilimsel ve teknolojik gelişime katkıda bulunulmakta, ülkemizde yeni ilaç molekülü veya tedavi seçenekleri araştırılıp geliştirilmekte, patent üretimi desteklenmekte, temel ve klinik araştırmalar yapılmakta, ileri bilimsel analiz ve tanı hizmetleri ile bilimsel danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

ESTEM, kök hücre ile ilgili tüm temel ve uygulamalı alanlarda ileri düzeyde bilimsel araştırmalar ve projeler yaparak ve klinik araştırmalara uygun ortam hazırlayarak, dünya standartlarında bilimsel veri üretebilme kapasitesindedir. Merkez, bilim insanlarına uygulamalı eğitim programları düzenlemenin yanı sıra, araştırmalar için ileri düzeyde teknik ve bilimsel olanaklar sunmaktadır. Merkez aynı zamanda ESOGÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kök Hücre Anabilim DalI lisansüstü eğitim programları (yüksek lisans ve doktora) kapsamında kök hücre, gen tedavileri ve ilaç araştırmaları üzerine uzmanlaşmış bilim insanları yetiştirilmesine katkı sağlamaktadır.

ESTEM, biyoteknolojik ilaç olarak kök hücre ve hücresel tedavi ürünleri konusunda yurt içi ve yurt dışında yapılan araştırma ve uygulamaları izleyerek, bu konuda yeni teknolojiler geliştirmek amacı ile kurulmuştur. Ayrıca biyoteknolojik ilaç ve hücresel tedavi ürünlerinin gerek klinik araştırmalar kapsamında gerekse rutin tedavide uygulamaya konulmasına yönelik önemli katkılar sağlamayı hedeflemiştir.